SOLUCAN GÜBRESİ

SOLUCAN GÜBRESİ

Solucan gübresi, kırmızı Kaliforniya solucanlarının bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu meydana gelen solucan dışkısıdır.
Solucan gübresi, mikro florlar ve özel solucanların organik maddeleri humik maddelere dönüştürme işlemi sonucu çıkan üründür.
Görünüş olarak siyah toprağa benzer ve itici bir kokusu da yoktur. İçeriğinde bitkinin gelişimi için gereken bütün enzimler, toprak antibiyotikleri, vitaminler, büyüme hormonları ve humik maddeler vardır.
Kesinlikle, hastalık yapıcı mikro florlar, parazit yumurtaları, ot tohumları ve ağır metaller içermez ,solucan gübresi çevreci temiz bir tarımsal üründür.

Solucan gübresi, bitkilere çok yararlı mikro elementler ve tamamen bitkiyi besleyici, geliştirici maddelerden oluşan yoğunlaştırılmış doğal bir organik gübredir. Solucan gübresi, kırmızı Kaliforniya solucanlarının bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu meydana gelir. İçeriğinde bitkinin gelişimi için gereken bütün enzimler, toprak antibiyotikleri, vitaminler, büyüme hormonları ve humik maddeler vardır. Kesinlikle hastalık yapıcı mikro florlar, parazit yumurtaları, ot tohumları ve ağır metaller içermez. Solucan gübresi (Vermicompost) özel solucan dışkısıdır. Görünüş olarak siyah toprağa benzer ve itici bir kokusu yoktur. Solucan gübresi, çevreci temiz bir tarımsal üretimdir. Solucan gübresi, mikro florlar ve özel solucanların organik maddeleri humik maddelere dönüştürme işlemi sonucu çıkan üründür. Humus maddesi ilk defa F. Archard tarafından 1786 yılında bulundu ve günümüze kadar birçok ülkeden bilim adamları bu konuda çalışmaya devam etmektedirler. Solucan gübresi kuru ağırlığının % 32’si kadar humik madde içerir. Bu humik maddeler 3 guruba ayrılır: humik asit, fulvik asit ve humindir. Humin, toprağın güçlü organik-mineral bileşenidir, çözünmeyen humus-kil kompleksi ve tuzlardır. Humik asitse kahverengi humik asitler ve gri (siyah) humik asit içerir. Humik asit maddelerin fulvik asit denilen çok küçük bölümü hariç büyük kısmı suda çözünmez. Humik asit maddesi % 50–55 oranında organik maddeye sahiptir, solucanlara verilen hayvan gübresi miktarının artırılmasıyla organik madde oranı artırılabilir ama karbonhidratların oranı azalır. Humuslaşma, doğanın eşsiz mucizelerinden biri olan organik atıkları humik maddeye dönüştürme işlemidir. Bu mucize olmasaydı bunun tamamen aksi olan 2 şey olurdu: Organik atıkların oksitlenerek mineralleşmesi ki bu yeryüzünde hayatın yok olması demektir. Bu atıkların depolanması ki o zamanda yeryüzü bu atıklarla dolup kalacağı için yaşam alanı kalmaz. Humik maddeler birçok fonksiyonu yerine getirirler, bunların en önemlileri:
A) Akümülatör fonksiyonu: canlı organizmalara gerekli olan kimyasal elementleri ve enerjiyi biriktir. Bu, toprağın canlılığını sağlayan biot ve hidrobiotları humik maddeler sağlıyor demektir. Öyleki bu sayede içindeki enerji ve yapı maddeleriyle bitkilerin yaşamını yüzyıllarca durmaksızın sürdürmesine imkân verir. Humik maddelerde % 40-60 C, % 30-40 O, % 3-5 N vardır, ayrıca hidrojen, kükürt, fosfor, birçok metal katyonları ve mikro elementler de vardır, bu yüzden humik madde içeren toprağın rengi siyah veya koyu gridir. Humik maddeler, içerdikleri bitkiyi besleyici elementleri sadece bitkinin ihtiyaç duyduğu kadar vererek geri kalanını daha sonraki ihtiyaç zamanına saklarlar. Bu özellikleriyle Birçok mineral bileşeninden farklıdırlar, çünkü bu bileşenler suyla eriyerek toprakta yok olup gitmektedirler. Aynı zamanda mineral elementlerin bir kısmı alüminyum silikat perdesine girerek bitkiyle ilişkilerini keserler.
B) Taşıma fonksiyonu: suda çözünebilir metal katyonlu veya hidroksitli humik asit bileşenlerinin istikrarlı oluşumları nedeniyle mineral ve organik maddelerin jeokimyasal akışını meydana getirir.
C) Düzenleyici fonksiyonu: humik maddelerin düzenleyici işlevini birkaç ana başlığa ayırabiliriz:
1. Toprağın yapısını ve hidrofizyolojik özelliğini düzenleme işlevi.
2. Katı ve sıvı dönüşümleri arasında iyon değişim sürecini düzenleme işlevi.
3. Asit-baz ve oksidasyon-yeniden yapılandırma olaylarına etkisi.
4. Çözünebilir mineral bileşkeleri değişimi yoluyla canlı organizmaların beslenme şartlarını düzenleme.
5. Sera etkisi oluşumu dâhil toprak ve atmosferin sıcaklık dengesini düzenleme.
D) Koruyucu fonksiyonu: humik maddeler bitkileri, yerleşik veya zor yok edilebilen zehirli veya radyoaktif elementlerin bileşimlerinden hatta doğada ekolojiyi olumsuz etkileyen bazı pestisitler, hidrokarbonlar, fenoller bileşimlerinden dahi koruma yeteneğine sahiptirler. Humik maddelerin koruyucu fonksiyonu o kadar büyüktür ki, humik maddelerle zenginleştirilmiş toprak, kurşun ve diğer zehirli maddelerin iyonlarının yeraltı suyuna karışmasını tamamen önlerler.
E) Fizyolojik fonksiyonu: birçok bilim adamının yaptıkları araştırma sonuçlarına göre; çeşitli humik maddeler özellikle humik asitler ve onların tuzlarının, tohum çimlenmesini hızlandırdıklarını, bitkilerin solunumunu yoğunlaştırdığını, bunlarla yetiştirilen bitkilerle beslenen büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların verimliliğini artırdığını ispatlamışlardır. Bunlardan başka, humik maddeler kullanılarak hazırlanan bazı ilaçların kanserin gelişimini durduğunu, bazı enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudun direncini artırdığını deneylerle belgelemişlerdir. Fazla miktarda humik madde içeren solucan gübresi vazgeçilemez, ekolojik, doğal organik gübredir. Kıyaslanabilecek bir benzeri yoktur.

SOLUCAN GÜBRESİNİN DEĞERİ

Uygarlığımızın teknik imkanları her türlü kimyasal bileşimin sentezini yapmaya imkan veriyor. Bu yüzden polimerlerle evde, işte, günlük hayatın her safhasında her yerde karşılaşıyoruz.

Farklı kimyasal bileşimler gübre olarak, ilaç olarak, zehir alarak toprağa atılınca bunların hepsi bitkiye ve ürüne geçmektedir. Öyle veya böyle insanlar, ürünlerle birlikte belli dozda kimyasal maddeleri de tüketiyorlar, sonucunda da farklı hastalıklara yakalanıyorlar. Bunların önüne geçmenin tek yolu ekolojik, doğal, organik tarımla doğal organik ürünler yetiştirmek ve tüketmektir.

Doğal Organik ürünler üretmek için, toprağa doğal organik gübreler uygulayarak topraktaki organik madde miktarını artırmak, bu şekilde toprağın doğal yapısına, doğal canlılığına kavuşmasını sağlamak gerekir.
Organik gübre olarak hayvan dışkıları, kompost ve solucan gübresini sayabiliriz.
Hayvan dışkısı iyi bir gübredir ancak yanması için zamana ihtiyacı vardır ve içinde çok miktarda ot tohumu vardır. Bir dekar toprağın istenen verimi sağlayabilmesi için en az 1 ton hayvan gübresi ile gübrelemek gerekir.
Çürümüş, yaprak, ot, dal vs.den oluşan kompost, bitkiler için daha yararlıdır hem de daha az ot tohumu içerir.
Solucan gübresi, solucanların hayvan gübresi, kompost karışımını yeyip sindirdikten sonra çıkardıkları dışkı olduğu için bitkiler tarafından daha çok tercih edilir. İçeriğinde bol miktarda humus vardır ki en verimli topraklarda bile ancak % 10-14 humus vardır ve milyonlarca yılda oluşmuştur.
Solucan gübresi, ot tohumu içermez, hacminin 10 katı su tutar, içeriğinde çok miktarda humik asitler, farklı doğal fermentler, vitaminler, bitki geliştirme ve büyütme hormonları, toprak antibiyotikleri, mikro ve makro elementler, çok fazla önemli, yararlı toprak mikropları vardır.
Solucan gübresi, bitkiye gerekli olan bütün maddeleri, iyi dengelenmiş ve bitkinin kolay erişebileceği biçimde bulundurur, harika bir bakteriyel içerikli biyolojik gübredir.

Uygulandığı toprakta, zararlı maddeleri yok ederek, sağlıklı bir toprağın özelliklerine kavuşmasına imkan verir. Solucan gübresindeki humik maddeler, topraktaki ağır metalleri, radyonuklidleri, pestisitleri, zor eriyen, bitkiye geçemeyen bileşiklere dönüştürerek insan ve hayvan sağlığı için zararlı bu maddelerin bitkiye dolayısıyla ürünlere geçmesini engeller.
Solucan gübresinin gerektiği şekilde bir kez kullanımı en az %20-30 ürün artışını 3-4 yıl boyunca sağlar.
Her yıl kullanılırsa kaliteli ve bol ürünleri en kötü topraklarda bile elde etme imkânı verir.Toprağın humus içeriği oranını arttırır.

SOLUCAN GÜBRESİ ÖZELLİKLERİ

 • Solucanların organik atıkları ve hayvan dışkılarını işlemesi sonucu ortaya çıkan üründür.
 • Toprağın ihtiyacı olan, doğal yaşamsal maddeler içerir.
 • Humik maddeler hayvan gübresinden 4-8 kat daha fazladır.
 • Tamamen bitkilere yararlı biyolojik aktif maddeler içerir.
 • Biohumusta toprağın verimliliğini yaratan eşsiz, yararlı mikro organizmalar yaşar.
 • Nemi uzun süre tutar ve gerektikçe bitkiye aktarır.
 • Zararlı mikro organizmalar, ot tohumları, parazit yumurtaları ve diğer hastalık yapıcı maddeler içermez.
 • Her türlü tarla, sera bitkileriyle dekoratif ve çiçekli süs bitkilerinde organik gübre olarak toprağın verimini artırmak (toprağı canlandırmak) için kullanılır.
 • Uluslararası standartlara göre, kullanımında hiçbir sınırlama yoktur.
 • Diğer organik gübrelere oranla oldukça az miktarda uygulanır.
 • Toprağa etkisi 3-5 yıl devam eder.
 • Kesin kullanım miktarı ve zamanı yoktur, istenildiği zaman istenildiği kadar kullanılabilir ve etkisini gösterir. Bitkinin tohum ekiminden ürün vermesine kadar her dönemde uygulanabilir, ürün verimini ve kalitesini artırır.
 • Toprağa dengeli karıştırılması etkisini azami artırır.
 • Özelliklerini aşırı soğuklarda toprağın donması nedeniyle bile kaybetmez.
 • Topraktaki mikro organizmaları daha aktif hale getirir. Toprağın mikrobiyolojik zenginliğini yeniden oluşturur; topraktaki mikro elementleri, humatı, faydalı mikro organizmaları stabilize eder.
 • Fiziko-kimyasal özelliğini ve su-hava dengesini iyileştirir; toprak parçacıklarının birbirine kenetlenme gücünü ve gözen ekliliğini artırır.
 • Toprak; çözünür mineral maddeleri ve nemi daha iyi tutar, sulama miktarı % 40 azalır.
 • Toprağın rengini koyulaştırdığı için toprak ısısını artırır.
 • İçindeki organik maddelerin ayrışması esnasında ortaya çıkan karbon dioksit, bitkinin yaşamını sürdürebilmesi için ek bir karbon dioksit kaynağı oluşturur.
 • Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını, atmosferi ve toprağı kirletmesi kesinlikle mümkün değildir.
 • Topraktaki doğal solucan miktarını artırır.
 • Bitkiyi besleyici madde rezervini ve toprağın doğal verimliliğini artırır.
 • Aşırı kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanımıyla meydana gelen zararlı etkileri ortadan kaldırır.
 • Temel vitaminler, aminoasitler, enzimler, hormonlar ve büyüme uyarıcılarıyla tam bir dengeli beslenme sağlar.
 • Bitkinin hastalıklara karşı bağışıklığını artırır. Bitkiye, toprak stresine, zararlılara, değişken iklim şartlarına ve toprağın olumsuz etkilerine karşı direnç kazandırır.
 • Hızlanan ve artan tohum canlılığı, uyanma ve çabuk köklenmeyi geliştirir.
 • Bitkinin gelişimini hızlandırır ve kaliteli ürün artışı sağlar.
 • Hastalıklı bitkileri hızla iyileştirir. Zararlı maddelerin, hastalık yapan organizmaların hasar verdiği hücreleri hızla kurtarıp eski hale getirir.
 • Ekim alanında her yıl değişik ürün ekmeye (rotasyona) gerek yoktur.
 • Verimi % 30 – 200 artırır.
 • Olgunlaşma süresini 2-3 hafta daha erkenleştirir.
 • Ürünlerin içindeki nitrat miktarı, diğer gübrelerle üretilen ürünlerden birkaç kat daha düşüktür.
 • Raf ömründe belirgin bir artış sağlar.
 • İçindeki insan sağlığı için çok gerekli olan, vitaminler, şekerler ve diğer biyoaktif maddelerin miktarını artırır.
 • İnsan sağlığı için zararlı hiçbir madde içermeyen ekolojik doğal ürünler oluşmasını sağlar.
 • Ürünü doğal tat, renk , aroma ve kalitesine kavuşturur.