SOLUCAN GÜBRESİ İLE KİMYASAL GÜBRELERİN KIYASLAMASI

KİMYASAL GÜBRELER İLE SOLUCAN GÜBRESİ ARASINDAKİ KALİTE FARKLARI

KRİTER

KİMYASAL GÜBRELER

SOLUCAN GÜBRESİ

Enzim Besleyici İçerik

Çoğunlukla bir element içerirler (Örneğin üre nitrojen içerir) veya maksimum iki element içerirler (Örneğin DAP nitrojen ve fosfor içerir). Gerekli tüm besinleri tek tip bir kimyasal gübrede bulmak mümkün değildir.

Bitkiler için yeterli miktarda Nitrojen, Fosfor ve Potasyum ihtiva eder. NPK yönünden bir bitkiye gerekebilecek KADAR içeriğe sahiptir.

İkincil Besleyici İçerik

İçermemektedir.

Bitki için yeterli miktarlarda Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) & Sülfür (S) içermektedir.

Üçüncül Besleyici İçerik

İçermemektedir.

Bitki için yeterli miktarlarda Çinko (Zn), Boron (B), Manganez (Mn), Demir (Fe), Bakır (Cu), Molybdenum (Mo) ve Klor (Cl) içerir.

PH Oranı

Her kullanılışta toprağın Ph dengesini biraz daha bozarak tuzlanmayı ve alkalinityi arttırır.

Toprağın Ph dengesini korumaya yardımcı olur ve tuzlanmanın ve alkalinityi kontrolünü sağlar.

EC Doğrulaması

Toprakta EC dengesizliğine yaratarak bitkide beslenme asimilasyona yol açar.

Toprakta EC yi dengelemeye yardımcı olarak bitkinin beslenme adaptasyonunu arttırır.

Organik Karbon

İçermemektedir.

Çok yüksek miktarda organik karbon ve humus içererek toprak karakteristiğini arttırır.

Su Tutma Kapasitesi

Toprağın su tutma kapasitesini azaltır.

Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.

Toprak Dokusu

Toprağın dokusunu bozarak havalandırma özelliğini yitirmesine yol açar.

Toprağın dokusunu zenginleştirerek havalandırma özelliğini pekiştirir.

Yararlı Bakteri ve Fungler

Biyolojik aktivasyonu yok ederek verimliliği her kullanımda biraz daha azaltır. Ve her seferinde geride daha güçsüz bir toprak bırakarak bir sonraki ekim için daha fazla miktarlar kullanmayı gerektirir.

Çok yüksek miktarda biyolojik aktivasyon barındırır, bu şekilde düzenli bir kullanımdan sonra her ekinde daha az gübreleme gerekecektir.

Bitki İçin Büyüme Hormonu

İçermemektedir.

Yeterli miktarda doğal hormonla ürünlerin yetişmesine ve üretimine yardımcı olur.

Ürün

Ürünlerde organik koku ve lezzet bulunmaz.

Ürünler % 100 Organik olarak yetiştirilir.