ORGANİK GÜBRELER ARASINDA SOLUCAN GÜBRESİ FARKI

ORGANİK GÜBRELER ARASINDA SOLUCAN GÜBRESİ FARKI

En yaygın kullanılan organik gübre çeşitleri: kompost, yanmış hayvan gübresi, torf ve biohumustur. Ayrıca değişik toprak karışımlarını organik gübre olarak sayabiliriz ama bunlar torf ve buna değişik mineraller eklenerek oluşturulmaktadır. Yanık hayvan gübresi temin etmekten daha kolay bir şey yoktur, ama kokusu katlanılmaz derecededir (solucan gübresinin kokusu yoktur).
Tarımda hayvan gübresi çok eskiden beri kullanılmaktadır, ama atalarımızın bu tecrübesine fazla ümit bağlamamak gerekir çünkü onların başka seçeneği yoktu. Taze hayvan gübresini ise konuşmanın hiçbir anlamı yoktur, hatta tarım için gübre olarak yararlı değil tersine çok zararlıdır. Yanmış gübrede ise ne kadar yanmış olursa olsun içinde ot tohumları, patojenik mikro floralar, parazit yumurtaları ve ağır metaller bulunmaktadır. Toprağı bununla gübrelediğiniz zaman, bitkiler için gereksiz çok miktarda hastalık kaynağı olabilecek şeyleri eklemiş olursunuz ve bunların zararlarından kurtulmak içinse kimyasal ilaçlar kullanmak zorundasınız. Bu ilaçlar bitkilere dolayısıyla ürünlere de geçecektir. 100 m2 lik bir yer için kullanılacak gübre miktarı, toprağın durumuna bağlı olarak 600–800 kg. yanmış hayvan gübresi gerekirken 60–100 kg. (10 kat daha az) solucan gübresi gerekmektedir. Solucan gübresi kullanınca toprak kalitesine göre 3–5 yıl tekrar gübrelemek gerekmezken hayvan gübresinin her yıl uygulanması gerekir.
Dünyadaki tarıma elverişli toprağın kalitesi ve bereketi sürekli kötüleşmektedir, acilen toprağın eski gücüne gelmesi sağlanmalıdır. Maalesef hayvan gübresinde mikro floralar çok az olduğu için bu gübre kullanıldığında toprağın verimli olabilmesi için birkaç yıl nadasa bırakılması gerekir. Ama solucan gübresi, içerdiği konsantre haldeki toprağı güçlendirici elementler ve mikro organizmalarla hiç nadas yapmaya gerek kalmaksızın toprağı güçlü hale getirir. Solucan gübresi; çorak, verimsiz topraklarda bile yüzey toprağını sıyırıp yeni toprak serilmesine gerek kalmadan toprağı canlandırır.